Ridhuset byggdes år 2002. Manegen är 60×20 meter, och ridhuset är isolerat. Löshoppning och longering samt släppa hästar lösa i manegen är ej tillåtet. Detta av hänsyn till underlaget.

Villkor för ridning på anläggningen