Sörgårdens ridhus och ridbana är en privat anläggning och är endast öppet för ekipage direkt anslutna till anläggningen. Kontakta Eva för eventuellt särskild överenskommelse. Ridning får endast ske enligt överenskommelse med Eva. Ring 070-416 79 54.