Priser

Observera att ridhuset och ridbanan endast är öppet för ekipage direkt knutna till anläggningen. För eventuell särskild överenskommelse, kontakta Eva på telefon 070-416 79 54.

Betalning sker innan ridning oavsett betalningssätt. Önskas ridhuset hyras för arrangemang så som träningar, kontakta Eva Bergfelt Persson på telefon 070-416 79 54 (Swisha ej till detta nummer). För frågor som rör betalning eller frågor om aktiva abonnemang, kontakta Lisa på telefon 076-116 67 01.

Ange ditt namn i betalningen
Swish: 123 048 40 48
Bankgiro: 5133-0272
Plusgiro: 4 38 48-1
Ej kontantbetalning!

Med familj avses alla personer i samma hushåll.

Ridhus och ridbana
Pris per person Familj
Månad 550:-
År 3500:- 5000:-
Endast ridhus
Per person Familj
Per tillfälle 80:-
Månad 450:-
År 3000:- 4500:-
Endast ridbana
Pris per person
Per tillfälle 60:-
Månad 250:-
År 1500:-