Ridhus

Ridhuset är 60×20 meter och isolerat. Löshoppning och longering samt lösa hästar i manegen är ej tillåtet av hänsyn till underlaget.

2002 byggs ridhuset.
2018 nytt underlag.
2019 byte till LED-lysrör.

Ridhuset är inte öppet för allmänheten, utan är endast öppet för ekipage som är direkt anslutna till anläggningen. För en eventuell särskild överenskommelse, kontakta Eva på telefon 070-416 79 54.