Villkor

Villkor för ridning på anläggningen.

 • Ridhuset är endast öppet för ekipage direkt anslutna till anläggningen. För en eventuell särskild överenskommelse, kontakta Eva på telefon 070-416 79 54.
 • Hänsyn visas till den verksamhet som bedrivs på anläggningen. Ridskolan har alltid företräde till ridhus och ridbana.
 • Stallet i ridhuset beträds endast efter överenskommelse med ridskolan.
 • Betalning sker innan ridning oavsett betalsätt (se prislista).
 • Det är ej tillåtet att löshoppa, longera eller släppa hästar lösa i ridhuset eller på ridbanan.
 • Ridhus och ridbana mockas efter ridning.
 • Stallplanen mockas om din häst bajsat.
 • Lampor i manege, läktare m.m. som man tänt släcker man efter sig.
 • Har ridhuset beträtts via ridhusstallet så sopas stallgången.
 • Om anläggningen lämnats i ett icke tillfredsställande skick tillkommer en städavgift på 400kr.
 • Vid upprepade överträdelser anses abonnemanget förverkat.